Tin hoạt động

Hiền Thành: Đánh giá kết quả thực hiện các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 27/05/2020 10:23:11 SA

Chiều ngày 26/5/2020, xã Hiền Thành đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh tham dự hội nghị.

 

Theo báo cáo hiện nay toàn xã Hiền Thành có 11 mô hình phát triển kinh tế. Các hộ trên địa bàn xã đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. UBND xã cũng đã có hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình phát triển các mô hình phát triển kinh tế vì vậy bước đầu đã có hiệu quả kinh tế cao, điển hình như: Mô hình trồng chuối Dacca ở thôn Tân Trường, trồng bưởi da xanh ở thôn Tân Trại Thượng, trồng sắn dây của ông Nguyễn Thuận Hiếu, nuôi gà ở thôn Hòa Bình, miến Loan Hảo ở thôn Hiền Lương, Nấm Hải Hiệu ở thôn Hiền Lương, nuôi cá lóc của ông Lê Công Nghĩa… Gần đây nhất là mô hình trồng sâm Bố Chính tại thôn Tân Trại Thượng bước đầu đang được trồng thử nghiệm nghiên cứu để phát triển mô hình.

 

Mô hình trồng sâm Bố Chính tại thôn Tân Trại Thượng xã Hiền Thành.

 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham luận và thảo luận về các giải pháp cũng như kinh nghiệm thực hiện hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất. Theo đó, các giải pháp được các đại biểu đưa ra tập trung vào một số nội dung như: Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông sản sạch và phát triển nông nghiệp bền vững đến các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân; gắn kết việc hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới với chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) để tập trung nguồn lực, tăng hiệu quả các mô hình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết các mô hình phát triển sản xuất để phát hiện các vấn đề phát sinh...

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định việc xây dựng, phát triển các mô hình phát triển kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã đang còn một số tồn tại hạn chế. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới việc thực hiện mô hình phải chú ý chủ động lựa chọn các mô hình phù hợp với điều kiện và trình độ canh tác của địa phương. Thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn để sử dụng nguồn vốn hiệu quả thực hiện xây dựng và phát triển các mô hình phát triển kinh tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các mô hình sản xuất để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các hộ gia đình, hợp tác xã, trang trại. Ngoài ra, trên cơ sở báo cáo sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019-2020 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí đề nghị UBND xã cần phối hợp chặt chẽ với các hợp tác xã chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, sớm xây dựng và triển khai kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần đạt được chỉ tiêu để ra trong năm 2020.

Bài, ảnh: Bùi Hà

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hiền Thành khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 (3/6/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 10 - Thôn Thái Mỹ (13/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 9 - Thôn Tân Trường (13/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 8 - Thôn Tân An (13/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 7 - Thôn Hòa Bình (13/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 6 - Thôn Phúc Đức (13/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 5 - Thôn Tân Trại Thượng (13/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 4 - Thôn Liêm Công Đông (13/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 3 - Thôn Liêm Công Tây (13/5/2021)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Hiền Thành