Tin hoạt động

Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 15/04/2020 9:14:10 SA

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Thông qua việc lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài huyện, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ sắp tới.

 

Các nội dung trọng tâm lấy ý kiến bao gồm: bố cục của báo cáo; phương châm hành động của Đại hội; đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020-2025; nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực đột phá trong nhiệm kỳ tới; những kiến nghị, đề xuất khác.

 

- Thời gian tham gia góp ý từ ngày 14/4/2020 đến trước ngày 30/6/2020.

 

- Mọi đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng các hình thức:

 

- Gửi thư về: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh (Địa chỉ: Số 05, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Tri).

 

- Qua hộp thư điện tử: bantuyengiao.vli@tinhuyquangtri.vn

 

* Xem dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại đây.

 

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Vĩnh Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hiền Thành: Hội nghị tổng kết công tác giáo dục năm học 2019 - 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 (9/9/2020)
Hiền Thành: Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Bạch hầu (28/7/2020)
Hiền Thành: Hội nghị triển khai kế hoạch lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ (9/7/2020)
Hiền Thành: Đánh giá kết quả thực hiện các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã (27/5/2020)
Ban chỉ đạo 138 & 1523 xã Hiền Thành tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2020 (22/5/2020)
TIỂU HỌC VĨNH HIỀN VỚI SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG “NHỚ ƠN BÁC HỒ” (22/5/2020)
Buổi học đầu tiên của học sinh trường Tiểu học Vĩnh Hiền sau kỳ nghỉ phòng dịch Covid-19 (5/5/2020)
Ủy ban MTTQVN xã Hiền Thành tiếp nhận và trao quà thiện nguyện (24/4/2020)
Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 (15/4/2020)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2020 by Cổng thông tin điện tử Xã Hiền Thành